Over Haperende Mens

Haperende Mens is een in Amsterdam gevestigd kunstinitiatief dat tentoonstellingen maakt, concerten programmeert, onderzoek doet en diverse projecten organiseert in samenwerking met kunstenaars, culturele organisaties en diverse partners.

Haperende Mens gaat uit van de fragiliteit van het leven en stelt toeval, het onverwachte en ongecontroleerde centraal. Deze ‘haperingen’ genereren een stimulans om naar de vrijheid te grijpen en om grenzen te benaderen. Er wordt geen kunst met pasklare antwoorden geboden maar wel reacties die het subjectieve van het dagelijks bestaan blootleggen.

Vernieuwende ontwikkelingen in de samenleving komen voort uit de acties, durf en risico’s van mensen aan de randen van maatschappelijke conventies. Hier bevinden zich de processen die als kiem kunnen fungeren van de progressie en de verandering in zowel het leven als in de kunst en cultuur. Risico en artistiek non-conformisme is tekenend voor de door Haperende Mens gepresenteerde kunstenaars en muzikanten. De activiteiten van Haperende Mens  zorgen er o.a. voor dat kunst van buiten de geïnstitutionaliseerde orde een plaats vindt in het gerenommeerde kunstcircuit.

Haperende Mens presenteert mengvormen van zowel beeldende kunst als muziek, alsook film, performances en lezingen om een veelvoud aan artistieke mogelijkheden te kunnen beslaan. De grenzen tussen kunst en muziek vervagen door de pluriforme benadering en de multidisciplinaire aanpak van veel van de gepresenteerde kunstenaars en artiesten zelf. Experimenteren en grenzen zoeken binnen de kunst is inherent aan onze visie op kunst.

 

Haperende Mens I

In 2013 vond in Arti et Amicitiae te Amsterdam de succesvolle tentoonstelling ‘Collages van een haperende mens’ plaats. In nauwe samenwerking met de participerende kunstenaars werd een bijzondere combinatie van eigenzinnig, kwalitatief hoogstaand werk gepresenteerd. De tentoonstelling was een succes gezien de ongewoon hoge bezoekersaantallen en lovende recensies en daarbij een impuls voor de betrokken kunstenaars.

Het thema van deze tentoonstelling draaide om de ‘haperingen’ in een keerzijde van het vooruitgangsdenken.

Download PDF (over ‘Collages van een Haperende Mens’)

Haperende Mens II

De tweede editie ‘Haperende Mens’ zoomt in op de overweldigende momenten. In 2014 veel confronterende kunst en muziek met de focust op die momenten waarop we overdonderd of verstoord worden en controle verliezen. Enerzijds krachten die de mens te boven gaan zoals natuurkrachten, rampen of oorlogsgeweld, anderzijds krachten die deel uitmaken van het mens-zijn: oncontroleerbare emoties, lust, liefde, ziekte en dood. De kunstenaars en musici laten ons ervaren dat wij ons leven nooit volledig kunnen beheersen, controleren of sturen, en tonen de ontwrichting.

Haperende Mens is in 2014 een samenwerkingsproject van de Melkweg, Arti et Amicitiae en Haperende Mens.

Ga naar Haperende Mens II

Colofon

medewerkers 2017/2018

 • Katja Vercouteren – artistieke leiding
 • Bence Meijer – assistent artistieke leiding
 • Pim Peterse – research, digitale media, productie
 • Menno Grootveld – research, digitale media, productie
 • Nathalie Houtermans – research, curator kunst
 • John Jakobs – curator muziek, promotie
 • Fréderic Van de Velde – curator muziek
 • Sjoerd Stolk – curator muziek
 • Jirka Matous – curator muziek
 • Hay Schoolmeesters – external affairs
 • Hans Dirx – financiën
 • Co-curatoren festival 2018 2017/2018

 • Florian Weigl – e-cultuur, V2_
 • Alex Adriaansens – e-cultuur, V2_
 • Jan Robert Leegtee-cultuur
 • Jan Hiddink – muziek, WORM Rotterdam
 • Chris Oosterom – muziek, WORM Rotterdam
 • Graphic Design infrastructure 2017/2018

 • Andrea di Serego Alighieri
 • Rudy Guedj
 • Bestuur Stichting Haperende Mens

 • Carlos van Hijfte – voorzitter
 • Stacz Wilhelm – secretaris
 • Sven Sauer – penningmeester
 • Adviesraad

 • Inge Jan Ligthard Schenk
 • Jos Kley (GW Sok)
 • Harry Heyink
 • Nathalie Houtermans
 • Support en/of advies

 • Wil Roeven
 • Bob Rusche
 • Wil van der Schans
 • Remco Schuurbiers
 • medewerkers 2015

  • Katja Vercouteren – artistieke leiding
  • Bence Meijer – assistent artistieke leiding
  • Marie Louise de Kock – research, redactie
  • Nathalie Houtermans – research, curator kunst
  • Jirka Matous – research kunst/muziek
  • John Jakobs – curator muziek, promotie
  • Pim Peterse – research, redactie, digitale media
  • Menno Grootveld – research projecten, advies
  • Hay Schoolmeesters – advies, productie
  • Hans Dirx – financiën, productie projecten

  Bestuur stichting Haperende Mens

  • Carlos van Hijfte – voorzitter
  • Stacz Wilhelm – secretaris
  • Sven Sauer – penningmeester

  Adviesraad stichting Haperende Mens

  • Inge Jan Ligthard Schenk – artistiek leider en directeur Amsterdamse Bostheater
  • Jos Kley (GW Sok) zanger, tekstschrijver en grafisch ontwerper, co-founded The Ex
  • Harry Heyink – directeur European Exchange Academy, beeldend keunstenaar
  • Edwin van Andel

  Support en/of advies 2015

  • Bob Rusche
  • Hans den Hartog Jager
  • Vincent Koreman
  • Hajo Doorn
  • Jan Dietvorst
  • Remco Schuurbiers
  • Sjoerd Stolk
  • Frédéric van de Velde
  • Erik van den Berg
  • Chris Oosterom
  • Geert-Jan Hobijn
  • Kim David Bots
  • Jelle Agema
  • Wil van der Schans
  • Arie van den Berg
  • Chris Oosterom
  • Eva Nahon

  Website

  GRAFX MFG

  Hosting

  @Zark